מבצע!

דרך הטבע – הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי

40.00 

קטגוריה:

אודות

ספר זה מתאר את הפדגוגיה הטבעית ואת התפתחותה בתרבות המערבית בכלל, ובחינוך העברי בפרט. לטיולים החינוכיים, המייחדים את הגישה הטבעית ומממשים את רעיונותיה בשלמות רבה, הוקדש כאן מקום מרכזי.

הפדגוגיה הטבעית, העומדת במרכז ספר זה, אינה גישה חינוכית אחת (מונוליטית) בעלת גבולות רעיוניים ברורים. למעשה, הוגיה המרכזיים הציעו שיטות הוראה וחינוך שונות, לעתים סותרות. אולם לכולם נקודת מוצא אחת משותפת – להשתית את ההוראה בבתי הספר על הדרך הטבעית שבה מתרחשת הלמידה. מכאן תבנית חלקו הראשון של הספר, שכל פרק בו מוקדש לרעיון חינוכי מרכזי אחד ולאישיות חינוכית אחת המייצגת את הרעיון. הדיון מבוסס על ציטוטים מכתביהם של הוגי הדעות, ועוסק בביטוי האקטואלי שמקבלים רעיונות אלה במערכת החינוך בישראל.

הראשון הוא יוהאן עמוס קומניוס, המוכר כיום על ידי אונסקו כ"נביא החינוך המודרני". הוא זה שטבע את המונח 'פדגוגיה טבעית', הראשון שהציע "חינוך הכול לכול", אבן יסוד בחינוך המודרני, וראשון שעמד על חשיבותם של ההתנסות, ההמחשה והתכנון החינוכי. בהמשך מוצגים האפיקים השונים שדרכם התפתחה הפדגוגיה הטבעית, עד יישומיה המיוחדים בניצני החינוך העברי, כגון הגינה החקלאית, שיעורי העמלנות, חברת הילדים, וכמובן – הטיולים.

הטיול כאמצעי חינוכי מבטא היטב את הנחות היסוד של הגישה הטבעית: הטבע כמקור הדעת, המרחב כסביבת הלימוד וההתנסות כדרך הלימוד. זו כל התורה על רגל אחת. חלקו השני של הספר מוקדש לבחינת הטיולים החינוכיים כפי שהתנהלו במערכת החינוך העברית, מראשיתה ועד ימינו.

כארבע מאות שנים חלפו מאז הציג קומניוס את הפדגוגיה הטבעית. הישגה הגדול הוא שחינוך 'הכול לכול' מקובל ומיושם ברוב ארצות העולם. אולם הוראה בדרך של התנסות פעילה והבניית ידע עצמאית, אינה שכיחה. לא בבתי הספר ולא בטיולים. לסוגיה זו מוקדש חלקו השלישי של הספר. מוגדרת בו הפדגוגיה הטבעית במבט מחודש, על בסיס הדיון בחלקיה ספר הראשונים, ובאמצעות דוגמאות מתודולוגיות המתאימות להשקפת העולם של הפדגוגיה הטבעית.

תוכן עניינים מפורט

דרך הטבע – הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי

חלק I חינוך וטבע – הפדגוגיה הטבעית בהתפתחותה

   פרק ראשון: חינוך וטבע
       א. חינוך
       ב. טבע
       ג. ניסוי והכללה
       ד. חינוך וטבע

   פרק שני: מגנה דידקטיקה – יוהאן עמוס קומניוס
      א. הכול נגזר מן הטבע
      ב. כל ילד וילדה מוכשרים מטבע בריאתם ללמידה
      ג. האדם מטבעו משתוקק ללמידה
      ד. הלמידה ראשיתה בהתנסות תחושתית-תנועתית
      ה. הלמידה היא אישית ומשמעותה חברתית
      ו. הלמידה היא רציפה
      ז. האדם מחויב להוראה
      ח. חינוך באחריות ההורים ורק ההוראה באחריות בית ספר
      ט. תכני ההוראה נגזרים מתוך המציאות הטבעית
      י. תהליך חינוך והוראה מתוכנן ובר ניבוי

   פרק שלישי: חניכו הבודד של הטבע – רוסו
      א. היחיד אינו מפטפט אלא עושה, לומד מן הטבע ולא מן האדם

פרק רביעי: בית חינוך – פסטאלוצ'י
א. אהבת הילד
ב. דרכו של הטבע שהאדם ישתמש בכל כוחותיו יחד
ג. האדם מתחנך באופן טבעי בחיק משפחתו
ד. חינוך האדם, שינוי וצמיחה מתוך סביבתו הטבעית
ה. ההוראה תסייע בידי הטבע באמצעות הסתכלות, לשון ואהבה

   פרק חמישי: חינוך לאומי – פיכטה
      א. שעבוד האנוכיות לאידיאל של הקהילה באמצעות הרוח הטבעית
      ב. היפוך האהבה: התלמיד יונע בכוח אהבתו
      ג. היפוך הרצף: מהמופשט למוחשי, או התנסות 'מאלצת'
      ד. היפוך תפקיד ההתנסות: לשם הנאה, כגורם הנעה
      ה. היפוך המסגרת המחנכת: חינוך מחוץ לבית ההורים

   פרק שישי: הוראת המקצועות – הרבארט
      א. ההכרה נבנית מתוך סדרה של ייצוגים
      ב. בית הספר מחנך באמצעות הוראת גופי הידע
      ג. שיטת הוראה המבוססת על התמקדות וחשיבה
      ד. שינוי המתודה: תיאור מילולי במקום ייצוג ממשי
      ה. הפרדת הקשר בין למידה לבין חינוך

   פרק שביעי: פעולה ומשחק – פרובל
      א. הילד יצמח מתוך הייחוד הטבעי הטמון בו
      ב. הילד נמצא בשינוי מתמיד תוך פעילות עצמית ומשחק
      היישום בגן הילדים

   פרק שמיני: למידת חקר – דיואי
      א. למידה באמצעות חקר

   פרק תשיעי: חינוך אזרחי – באדן פאול
      א. חינוך לאזרחות באמצעות הקבוצה והמשחק

   פרק עשירי: העדה המתחנכת – וינקן
      א. העדה המתחנכת
      יישום קהילת בית הספר

   פרק אחד עשר: השיטה הטבעית אצל חלוצי החינוך העברי
      ניסים בכר ודוד ילין
      אספת המורים הראשונה
      חיים זוטא והחדר המתוקן בגולה
      יצחק אפשטיין
      שמחה וילקומיץ
      תוכנית הלימודים של אוזורקובסקי, קרישבסקי ויחיאלי

   פרק שנים עשר: הפדגוגיה הטבעית במאה ה-20
      בית ספר עמלני – דוד אידלסון ומשה ביגל
      תנועת המורים למען הקרן הקימת
      המכון לטבע של יהושע מרגולין
      שיטת התהליכים של מרדכי סגל
      'ניצחונו' של החינוך הלאומי
      התפתחות מדע החינוך: פיאז'ה
      הפדגוגיה הטבעית במערכת החינוך בישראל כיום
      החינוך הביתי
      מוסדות חינוך ייחודיים
      תוכניות לימודים
      למידה בחוץ

   פרק שלושה עשר: תורה שנופצה לרסיסים

 חלק II טיול שנתי – הטיול הבית ספרי בישראל

   פרק ראשון: הטיול בטרם היותו 'חינוכי'
       עלייה לרגל
       טיול תיירותי
       טיול בית ספרי

   פרק שני: טיולים בטרם קביעת מדיניות
       טיול לימודי
       טיול בלתי פורמלי
       טיול לאומי

   פרק שלישי: מדיניות חינוכית לטיולים – מאסון לאסון

   פרק רביעי: מסעות לאומיים
      טיולים והסיפור ההיסטורי הלאומי
      טיולים והטריטוריה הלאומית
      המהלך החינוכי של הטיול הלאומי

   פרק חמישי: משרד החינוך – ניסיונות פדגוגיים
      הטיול כחלק מתוכניות הלימודים
      מדריך למורה – לטיולים
      ועדות חריש – נקודת מפנה במדיניות הטיולים

   פרק שישי: משרד החינוך מוותר על השליטה
      אגודת אכסניות הנוער
      אגד
      החברה להגנת הטבע
      אובדן השליטה
      מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר

   פרק שביעי: טיולי בתי הספר בעיני המורות והמורים
      הקדמה מתודולוגית
      הערכה כללית חיובית של הטיול ככלי חינוכי
      מטרות הטיול
         מטרות בתחום הלימודי
         מטרות בחינוך הלאומי
         מטרות מתחום החינוך הבלתי פורמלי
      תפקיד המורים, המדריכים וההורים בטיול
      חוסר שביעות רצון מטיולי בתי הספר

   פרק שמיני: דפוסי פעילות חינוכית בטיולים בעיני התלמידים
      הקדמה מתודולוגית
      1. הכנות לקראת הטיול
      2. המסע אל אתרי הביקור
      3. פעילות חינוכית באתרי הביקור
         א. פעילות בעלת משמעות לימודית בטיול
         ב. פעילות בעלת משמעות לאומית בטיול
         ג. פעילות חינוכית בלתי פורמלית בטיול
         ד. פעילות בעלת משמעות במישור החברתי
         ה. פעילות בעלת משמעות במישור האישי
      4. החזרה מהטיול לבית הספר

   פרק תשיעי: הטיול שהוצא אל מחוץ לתוכנית החינוכית 

חלק III בית הספר הטבעי

   פרק ראשון: השקפת עולם חינוכית
      החינוך המסורתי: התלמידים כעדר צאן – צורכי החברה במרכז
      החינוך החופשי: התלמידים כזרעי צמחים – הילד במרכז
      החינוך המודרני: הילדים כקופסאות – תחומי הדעת במרכז
      החינוך הטבעי: הילדים כמערכת – המוח הלומד במרכז

   פרק שני: הפדגוגיה הטבעית – היבטים יישומיים
      היגדים שכדאי לוותר עליהם
      קשר
      התנסות
      תנועה ומגע
      הבעה
      המשחק
      הקבוצה
      קבוצות רב גיליות
      בית הספר וההורים
      חינוך באמצעות הוראה
      התפתחות היררכית של התוכן
      ארגון התכנים הנלמדים
      חינוך בר קיימא
      והטיול, מה יהיה עליו?

מקורות ואינדקס

מאמרים וביקורות

1. שיחה עם הילה קורח בגלי צה"ל, אוגוסט 2011, 8 דקות אודות "דרך הטבע".

2. ביקורת שהתפרסמה באתר של נוריתה.

3. ביקורת שהתפרסמה בכתב העת הד החינוך.

4. ביקורת שהתפרסמה באתר ידיעות אחרונות.