מודל חדש לבגרות ולהערכת בוגרות ובוגרי מערכת החינוך

קבוצת למידה ופיתוח של מודל חדש לבחינות הבגרות, פעלה בשנת הלימודים תשפ"ג, ביוזמת איגוד מנהלות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ובחסות המכללה האקדמית בית ברל.
מצורפת כאן החוברת המסכמת את שנת הפיתוח. מוצגים בה ארבעה מודלים חדשים אפשריים להערכה של בוגרות ובוגרי מערכת החינוך. במאמר הפותח את החוברת מוצגים עקרונות הערכה, המשותפים לכל המודלים: בגרות הוגנת לכל התלמידות והתלמידים, הערכה של יכולות ולא רק של תוכן נלמד, הערכה של מסע לימודי מצטבר ולא רק במועד סיום הלימודים, והערכה דיאלוגית ומצמיחה, המספקת לתלמידה ולתלמיד מידע כיצד יוכלו להתקדם עוד.

קישור מלא: https://gil-edu.co.il/new-model.pdf

קטגוריה: